Советы по ставкам и прогнозы на Бащински, Тими против Тейхманн, Жил Белен